Thứ Tư, Tháng Mười Hai 7, 2022
HomeCuộc sống4 phép tính của cuộc đời thành công

4 phép tính của cuộc đời thành công

4 phép tính của cuộc đời thành công

4 phép tính của cuộc đời thành công

  1. Nếu bạn muốn thật giàu có… phải giỏi phép tính NHÂN (nhân bản, nhân cách, nhân từ).
  2. Nếu bạn muốn có nhiều bạn bè, nhiều người mến, nhiều người tin tưởng thì phải giỏi phép tính CHIA (chia sẻ). ĐỪNG BIẾT MÀ GIỮ CHO RIÊNG MÌNH.
  3. Nếu bạn muốn làm được những gì mình muốn, hãy dùng phép tính CỘNG (hợp tác).
  4. Nếu bạn muốn làm cái mới để thay đổi phải bỏ đi những thói quen, cách làm cũ, hãy dùng phép tính TRỪ (buông bỏ).

Thành thạo cả 4 điều trên bạn sẽ trở thành 1 người xuất sắc.

Và Hãy nhớ:

– Nhân (x) chia ( : ) trước

– Cộng (+) trừ ( – ) sau