Thứ Tư, Tháng Mười Hai 7, 2022
HomeTâm linh - Tín ngưỡngCung văn đạo mẫuBản văn Cô Tám Đồi Chè, Hát văn Cô Tám

Bản văn Cô Tám Đồi Chè, Hát văn Cô Tám

Bản văn Cô Tám Đồi Chè, Hát văn Cô Tám

Bản văn Cô Tám Đồi Chè, Hát văn Cô Tám

Trên Ba Bông dưới lại Thác Hàn

Ai lên Phong Mục lại sang Đồi Chè

Đền thờ trướng rủ màn che

Có Tiên Cô Tám hái chè trên non

Lắng nghe chim hót véo von

Có Tiên Cô Tám hái chè non trên ngàn

Lá chè làm thuốc làm thang

Búp chè trị bệnh trần gian cô cứu người

Khô cằn cô lại cho tươi

Tay cô vun xới cho đời nở hoa

Đầu non thỏ lặn ác tà

Lẵng hoa cô quảy đường xa đi về

Gập ghềnh trăm suối ngàn khe

Thác Hàn ,Phong Mục lối về Đền Cô

Đồi Chè ,cây thị nhấp nhô

Lối sang Cẩm Thủy lối vô Đò lèn

Minh Tân phố Đò Lèn tên đặt

Phủ Hà Trung thuộc đất Thanh hoa

Có Cô Tám Thượng hay là

Nơi gần kính trọng nơi xa lai hàng

Chốn đền Hàn cô vào khâm mệnh

Mẫu ban quyền cô được quản cai

Vào ra áo thắm thơ bài

Tay đeo vòng bạc chân hài thêu hoa

Giọng mường giọng mán reo ca

Líu lô giọng thổ ngân nga giọng mèo

Rừng già nước chảy suối reo

Cây xanh rẽ lối đường đèo quanh co

Bốn mùa ngọan cảnh ngao du

Khi chơi Thiên Bản,Đông Phù,Giáp Ba

Có phen Cô nhớ quê nhà

Đò lèn Phong Mục thượng tòa quỳ tâu

Ngự thuyền rồng dạo chơi thủy đạo

Đua tiếng hò tiêng sáo xênh xang

Khi vui bắt bướm gảy đàn

Mặt trời đương lặn nắng vàng nhạt phai

Bên mình túi vóc dao quai

Lược cài trâm giắt tóc mai dịu dàng

Thỉnh cô chứng giáng đàn tràng

Khuông phù đệ tử an khang thọ trường