Thứ Tư, Tháng Mười Hai 7, 2022
HomeTâm linh - Tín ngưỡngChuyện tâm linhCầu có con trước đại từ đại bi Đức Quán Thế Âm...

Cầu có con trước đại từ đại bi Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

Cầu con trước đại từ đại bi Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

Cầu con trước đại từ đại bi Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

Trong Phẩm Phổ Môn, Đức Phật nói: “Nếu có người nữ, giả sử muốn cầu con trai, lễ lạy cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát, liền sinh con trai phúc đức trí tuệ; giả sử muốn cầu con gái, bèn sinh con gái có tướng xinh đẹp, trước đã trồng gốc phúc đức, mọi người đều kính mến.”

Rất nhiều đôi vợ chồng đã thành tâm làm theo và đã đạt được tâm nguyện.

Vậy nên bái lạy và dâng cúng Bồ Tát Quán Thế Âm, nhưng mọi người cần lưu ý, rất nhiều người đến chùa với sự không thành tâm khi đứng chắp tay rồi cầu xin ngài con cái rồi đủ thứ tài lộc công danh nhưng không cảm ứng và điều cầu xin cũng không thành sự thực khi chúng ta chỉ đứng chắp tay bái, đó là thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với bậc Thánh, mọi người phải thành tâm quỳ xuống đất, năm vóc tứ chi và trán bái sát đất để thể hiện sự thành tâm kính trọng bậc Thánh.

Điều thứ hai cũng rất quan trọng đó là dâng cúng lễ vật, theo đúng luật Nhân quả, dâng cúng lễ vật cho bậc Thánh để cầu con như ý muốn, nhưng nhiều người hiện nay đến chùa dâng cúng đồ lễ rồi xin lộc ngay, suy nghĩ như vậy là hoàn toàn sai cho nên mọi người cầu mãi nhưng không toại nguyện bởi vì sao?.

Mọi người dâng cúng cho bậc Thánh rồi xin lộc ngay thì có khác gì mình mang quà đi tặng cho người rồi đòi lấy lại quà thì trái với luật Nhân quả nên nguyện của mình mãi không thành, đã dâng cúng lễ vật tại chùa, tuyệt đối không được lấy lại hoặc xin lộc như thói quen ở đình đài miếu khác, đồ dâng cúng ấy đã thuộc về chùa, tự khắc âm dương, các vị thần hộ pháp tại chùa sẽ sắp xếp, mình không được phép lấy lại.

Bồ Tát Quán Thế Âm đã là vị thánh giải thoát hoàn toàn, ngài đâu cần hưởng những đồ ăn thức uống như người phàm thế nhân, nhưng vì thương chúng sinh thiếu phước đức, nên ai có lòng dâng cúng bậc tịnh thánh thì thành tâm sẽ được toại nguyện theo đúng luật Nhân quả, có cho có nhận.

Mọi người nên thử một lần đặt niềm tin và cam kết làm theo đúng phương pháp như sau thì sẽ được toại nguyện sinh được con như ý:

  1. Chuẩn bị lễ dâng cúng: Hoa – quả, nến, hộp hương vòng.
  2. Dâng đồ lễ lên bàn nơi đặt tượng Bồ Tát Quán Thế Âm và quỳ lại 5 vóc sát đất
  3. Năm vóc tứ chi và trán xuống đất bái lạy 3 lạy và cầu xin: “Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng con xin sám hối tất cả những tội lỗi mà chúng con đã gây ra trong kiếp quá khứ và hiện tại, con cầu xin ngài ban cho chúng con một đứa con trai (gái) có phước đức, sau này nó có ích cho mọi người. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát ( Nói và lạy sát đất 10 lần. )

Như vậy là xong. Đợi hồi âm của ngài trong nay mai.