Thứ Tư, Tháng Mười Hai 7, 2022
HomeTâm linh - Tín ngưỡngĐạo PhậtCông năng trì niệm chú Dược Sư. Cẩn trọng với tâm chúng...

Công năng trì niệm chú Dược Sư. Cẩn trọng với tâm chúng ta khi làm phước thiện

Công năng trì niệm chú Dược Sư. Cẩn trọng với tâm chúng ta khi làm phước thiện

Công năng trì niệm chú Dược Sư. Cẩn trọng với tâm chúng ta khi làm phước thiện

Cẩn trọng với tâm chúng ta khi làm phước thiện

Hỏi: Lợi ích của việc ghi tên thí chủ cúng dường lên bảng ở khu đi bát là gì? Trong tâm con nghĩ việc đó là để Chư Tăng cùng tất cả thiền sinh tại tu viện sẽ chia phước đến những thí chủ ấy, có đúng hay không?

Đáp: Có những người thí chủ khi họ cúng dường một thứ gì đó hoặc là vật thực đến Chư Tăng và cả tu viện, họ muốn ghi danh lên bảng trắng treo ở khu đi bát của Chư tăng, nếu họ ở xa không đến được thì họ sẽ nhìn thấy nó qua hình ảnh được gửi, nếu họ khởi tâm rất hoan hỷ, nơi họ sẽ phát sinh Kusala. Còn về Chư Tăng, trước khi dùng vật thực phải đều quán tưởng tứ vật dụng và chia phước đến tất cả những thí chủ ( đồng đều nhau ) đã hộ trì cho Tam Bảo và hỗ trợ cho đời sống xuất gia của các vị .

Ví dụ, khi thí chủ cúng dường xây dựng liêu cốc, thiền đường, trú xứ,v.v… đến Chư Tăng hay tu viện, họ mong muốn được khắc tên lên trụ xứ đó. Và những lần sau này bất cứ khi nào họ đi đến nơi đó và nhìn thấy tên mình, họ sẽ khơi gợi lại tâm hoan hỷ về việc cúng dường, và do đó Kusala sẽ phát sinh lần nữa.

Nhưng nếu như khi các thí chủ ấy cúng dường và muốn được ghi danh trên bảng hoặc khắc tên mình lên trụ xứ đã cúng dường, và họ chụp ảnh để đăng lên mạng xã hội, và với tâm khoe khoang rằng tôi đã cúng dường được như vậy còn các người khác thì không, hoặc tôi cúng dường món có giá trị hơn người khác,v.v…thì đó là Māna = ego = ngã mạn. Lúc này Kusala sẽ chuyển thành Akusala. Vì vậy các bạn phải thật sự thận trọng với tâm của mình khi làm việc phước. Bởi vì nếu tác ý không khéo thì các việc làm của chúng ta cũng sẽ không nhận được phước thiện một cách thù thắng.

Xin hồi hướng công đức này cho con và tất cả chúng sinh đời này và mãi mãi đời sau được theo Chánh pháp nhiệm màu, được lan tỏa Chánh pháp muôn nơi, tinh tấn tu tập đạt giác ngộ giải thoát.

Công năng trì niệm chú Dược Sư

Khi trì tụng Chú Dược Sư, quý vị sẽ được ánh sáng trí tuệ trong suốt như ngọc lưu ly của Ngài soi chiếu. Lúc đó, quý vị sẽ mở rộng tấm lòng, không còn những tham sân si vô độ, đồng thời sẽ phát khởi lòng từ bi, yêu mến hết thảy mọi người mọi việc dù là tốt hay bất lợi cho bản thân quý vị.

Nếu người mắc phải nhiều tội lỗi trì tụng Chú Dược Sư, sẽ được chuyển hóa và phát nguyện sống đạo đức, nghiêm khắc tu hành, thành tựu giải thoát, bù đắp tội lỗi.

Nếu là thân phụ nữ khi tụng chú Dược Sư, Phật Dược Sư sẽ hướng cho các vị tu hành, giảm đi sự yếu đuối vốn có trong tính nữ, mạnh mẽ độc lập hơn, thông suốt và bớt những khổ đau hơn.

Nếu là người nghèo khổ không có quần áo để mặc, tụng Chú Dược Sư sẽ được Người cứu độ, giúp đỡ. Đồng thời giúp họ trở nên minh mẫn trí tuệ hơn, hiểu cái gì là đủ để hạnh phúc, không cưỡng cầu.

Nếu là người đang bệnh tật sắp chết, tụng chú dược sư sẽ được Ngài hóa phép hóa những khổ đau trên thân thể trở nên nhẹ nhàng hơn và chấp nhận rời bỏ cuộc đời trong thoải mái, dễ chịu.

Những chúng sinh kiên trì trì tụng Chú Dược Sư sẽ được tiêu trừ mọi bệnh khổ và đạt được mọi sở nguyện sở cầu.

Xin thường niệm NAM MÔ TIÊU TAI DIÊN THỌ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT.