Thứ Tư, Tháng Mười Hai 7, 2022
HomeTâm linh - Tín ngưỡngĐạo PhậtĐạo Phật là gì? Đạo Phật ngày nay còn lại gì?

Đạo Phật là gì? Đạo Phật ngày nay còn lại gì?

Đạo Phật là gì? Đạo Phật ngày nay còn lại gì?

Đạo Phật là gì Đạo Phật ngày nay còn lại gì

Mình 1 cư sĩ nhỏ nhoi, vừa mới bước tu hành – cũng nhận thấy cô nói nhiều phần đúng. Thế nhưng, cũng thấy phần đông người comment bài xích.

Đạo Phật hiểu nôm na là đi theo con đường của Đức Phật để đạt hạnh phúc, tức con đường Bát Chánh Đạo, có nghĩa là con đường chân chính chia làm tám chi:

– Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng thuộc về GIỚI

– Chánh tinh tấn, Chánh niệm và Chánh định thuộc về ĐỊNH

– Chánh kiến, Chánh tư duy thuộc về TUỆ

Giới – Định – Tuệ là 1 qui trình liên hệ chặt chẽ, rõ ràng. Giữ giới là để nhiếp tâm. Nhiếp tâm để thiền định được trôi chảy tốt hơn. Từ quá trình hành thiền mà Tuệ được phát sinh…

Nay xin trích dẫn kinh Phật, để thấy rõ tầm quan trọng của việc Hành Thiền

KINH 479. SA-MÔN BÀ-LA-MÔN [44]

“Tôi nghe như vầy:

– Một thời, Phật trú trong vườn trúc Ca-lan-đà, thành Vương-xá. Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Nếu Sư sãi, Hòa thượng, tỳ kheo , trưởng lão, Bà-la-môn nào mà không biết như thật đối với các cảm giác ; không biết như thật đối với sự khởi sinh của cảm giác , sự diệt tận của cảm giác , con đường đưa đến sự khởi sinh của cảm giác , con đường đưa đến sự diệt tận của cảm giác , vị ngọt của cảm giác , sự tai hại của cảm giác , không có sự bình tâm đối với các cảm giác, người này không phải là Sư sãi, không phải là Hòa thượng, không phải là Trưởng lão, không phải là Bà-la-môn, không đồng hạng với Sa-môn, Bà-la-môn, cũng không phải nghĩa là Sư, cũng không phải nghĩa Bà-la-môn, ngay trong đời hiện tại không tự tri tự tác chứng, tự biết rằng: ‘Ta, sự sanh đã chấm dứt, tâm quân bình đã được thiết lập, những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa.’

Lời Chú giải :

Đức Phật khẳng định Sư sãi, Hòa thượng, Trưởng lão nào mà không tu hành để hiểu biết sự thật về cảm giác trên thân đều không phải là Sư, không được gọi là Sư, không phải là Sư đúng nghĩa.

“Nếu Sư sãi , Bà-la-môn nào mà biết như thật đối với các cảm giác ; biết như thật đối với sự khởi sinh của cảm giác, sự diệt tận của cảm giác , con đường đưa đến sự khởi sinh của cảm giác , con đường đưa đến sự diệt tận của cảm giác , vị ngọt của cảm giác , sự tai hại của cảm giác , sự bình tâm đối với các cảm giác, người này là Sư sãi , là chân tu , là Hòa thượng , Bà-la-môn của Bà-la-môn, đồng hạng với Sư sãi , đồng hạng với Bà-la-môn, đúng nghĩa là Sư, đúng nghĩa Bà-la-môn, ngay trong đời hiện tại tự tri tự tác chứng, tự biết rằng ‘Ta, sự sanh đã chấm dứt, sự bình tâm đã đươc thiết lập, những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa.’”

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành.

Lời Chú giải :

Như vậy, theo định nghĩa của Đức Phật, bậc chân tu, Sư chính hiệu không phải là mặc một loại y phục nào đó, cử hành một loại lễ nghi đặc biệt nào đó hay là trì tụng thần chú hay lạy lục cầu xin ban phước, mà là người thực hành thiền tuệ (Tứ Niệm Xứ) để biết rằng các cảm giác này là vô thường. Vị ấy thiết lập sự bình tâm đối với các cảm giác ở trên thân, biết các cảm giác này là nguy hiểm nên không còn tham lam , không còn dính mắc, không còn sân . Vị ấy mới được gọi là Sư đáng được chấp tay, đáng được đãnh lễ, đáng được tôn kính