Thứ Bảy, Tháng Năm 21, 2022
HomeTâm linh - Tín ngưỡngĐạo PhậtĐức Phật nói về vị Bồ Tát Hạnh Nguyện

Đức Phật nói về vị Bồ Tát Hạnh Nguyện

Đức Phật nói về vị Bồ Tát Hạnh Nguyện

Đức Phật nói về vị Bồ Tát Hạnh Nguyện

Khi đọc Đỉnh núi tuyết đến đoạn này, con chợt nhớ đến một người con rất Tôn kính mà con xúc động

Vị Bồ tát đó sẽ sống bình thường như mọi người, cư xử bình thường như mọi người nhưng tâm nguyện mà vị đó đã phát khởi từ trước thì không mất , sẽ trở thành nhân quả dẫn dắt vị đó trong hình hài của con người.

Vị đó sẽ phải cố gắng tu học tinh cần để vượt lên xuất sắc giữa loài người, trở thành người làm thay đổi suy nghĩ, thay đổi cuộc sống của rất nhiều chúng sinh .

Này Thiên Chủ SAKKA ( ĐẾ THÍCH ), không phải Vị Thiên tử nào cũng đủ dũng lực và đủ nhân duyên để phát nguyện sinh xuống cõi người gieo duyên giáo hóa với chúng sinh. Nơi cõi người đầy những bất trắc , nghịch cảnh , đầy những sự thù ghét lẫn nhau rất phi lý . Đầy những sự ganh tị oán thù chẳng cần nguyên nhân, Vị Bồ tát vừa mới bày tỏ chút bản lĩnh là phải hứng chịu vô số sự gièm pha công kích mưu hại đi hết một cuộc đời giáo hóa là vị Bồ tát phải đi trên chông gai , đi trong lửa cháy .

Này Thiên Chủ ĐẾ THÍCH , nghị lực phi thường của một vị Bồ tát cũng chưa đủ để Bồ tát thực hiện hạnh nguyện cao cả của mình mà còn phải có nhân duyên nhiều với chúng sinh nữa . Vị Bồ tát phải đã từng gieo duyên lành với nhiều chúng sinh từ nhiều kiếp xưa để khi gặp lại được nhiều chúng sinh quy phục ủng hộ. Chính nhờ nhiều chúng sinh ủng hộ mà công hạnh của Vị Thiên Tử đó không bị kẻ xấu phá hoại tan vỡ tất cả, vì còn có người giữ gìn kế thừa phát triển.

Trích ĐỈNH NÚI TUYẾT tập 23, biên soạn Thượng Tọa Thượng Chân Hạ Quang