Thứ Ba, Tháng Một 31, 2023
HomeKinh doanh & MarketingKinh doanhMọi thứ đều có thể thay đổi, trừ tư tưởng cốt lõi.

Mọi thứ đều có thể thay đổi, trừ tư tưởng cốt lõi.

Mọi thứ đều có thể thay đổi, trừ tư tưởng cốt lõi.

Tư tưởng cốt lõi (Core idealogy) của một tổ chức sẽ hầu như không thay đổi. Kể cả khi the founder mất đi, những giá trị được xem là tư tưởng cốt lõi vẫn sẽ còn đó. Tư tưởng cốt lõi cho dù hiệu quả hay không hiệu quả, cho dù cực đoan hay cân bằng, nhưng cái hay nhất của tư tưởng cốt lõi là giá trị thật. Tư tưởng cốt lõi khi đã trở thành giá trị ngầm định, là hơi thở mỗi ngày có thể coi là triết lý – philosophy. Triết lý là sự kết hợp giữa minh triết (tôi hiểu tại sao tôi theo đuổi một giá trị) & tình yêu (tôi yêu quý triết lý của tôi không phụ thuộc vào bất cứ tác động ngoại cảnh nào).

trừ tư tưởng cốt lõi

Theo một bài viết rất dài trên tạp chí Harvard Business Review, tư tưởng cốt lõi được tạo nên bởi hai thành tố là giá trị cốt lõi (core value) và mục đích cốt lõi brand purpose).

Tư tưởng cốt lõi là để truyền cảm hứng, không phải để khác biệt.

Giá trị lớn nhất của tư tưởng cốt lõi là trở thành động lực từ bên trong. Động lực cho xây dựng văn hoá doanh nghiệp, động lực cho nhân viên và động lực cho chính người đứng đầu. Đặc biệt khi hình thành tư tưởng cốt lõi để theo đuổi, the founder hướng vào bên trong. Bên trong tổ chức và bên trong con người của chính họ. Chúng ta có thể hiểu tại sao tư tưởng cốt lõi không sinh ra để nhằm mục đích khác biệt với người khác. Tư tưởng cốt lõi là để dẫn dắt (leading) và truyền cảm hứng (inspire) là rất chính xác & rất hay.

Do vậy chúng ta có thể thấy đâu đó giá trị cốt lõi (core values) hay mục đích cốt lõi (purpose) của các tổ chức có thể nghe giống nhau. Nghe giống nhau vậy thôi, nhưng nội hàm bên trong sẽ rất khác nhau.

Tư tưởng cốt lõi đòi hỏi sự hy sinh

Tư tưởng cốt lõi không phải khi nào cũng hoàn hảo ở góc nhìn thương mại.

Câu nói sau đây của Ralph Larsen, CEO của Johnson & Johnson, rất hay.

“Giá trị cốt lõi mang lại lợi thế cạnh tranh nhưng đây không phải lý do chúng ta theo đuổi nó. Chúng ta theo đuổi thứ gọi là giá trị cốt lõi bởi vì nhờ đó chúng ta biết mình là ai, mình có giá trị gì (Core values define for us what we stand for). Chúng ta theo đuổi giá trị cốt lõi cho dù có những hoàn cảnh giá trị cốt lõi khiến chúng ta bất lợi trong cạnh tranh”.

Sức mạnh thực sự của tư tưởng cốt lõi nằm ở ý tưởng, không phải ngôn từ.

Sức mạnh của tư tưởng cốt lõi nằm ở ý tưởng mạnh mẽ truyền cảm hứng từ lãnh đạo đứng đầu. Nó phải đủ lớn, đủ sâu sắc và đủ ý nghĩa. Tuyên bố ra, văn bản ra là cần thiết để lan toả nội bộ hiểu giống nhau và thấm nhuần như nhau. Nhưng kể cả khi không có tuyên ngôn chính thức, tư tưởng cốt lõi sâu sắc vẫn trở thành một giá trị ngầm định (sharred values) âm ỉ cuồn cuộn trong tổ chức.

Tư tưởng cốt lõi của Nike là “chiến thắng và đè bẹp đối thủ” (hàm ý về Adidas). Rất mạnh mẽ và trở thành guideline cho các hoạt động xây dựng văn hoá, truyền thông & branding cho Nike. Cho dù tư tưởng cốt lõi này không truyền bá chính thức trong nội bộ của Nike (“Nike has not formally articulated a statement of its core purpose”, nguồn: HBR “On strategy).

 

Nguồn: BrandSon/Interloka