Thứ Tư, Tháng Mười Hai 7, 2022
HomeTâm linh - Tín ngưỡngĐạo PhậtPhóng sanh như thế nào cho đúng và phước trong cuộc sống

Phóng sanh như thế nào cho đúng và phước trong cuộc sống

Phóng sanh như thế nào cho đúng và phước trong cuộc sống

Phóng sanh như thế nào cho đúng và phước trong cuộc sống

Phóng sanh như thế nào

Có người hỏi: “Những người cô độc, những kẻ khốn cùng nghèo đói, ở đâu cũng có, sao không lo chu cấp cứu giúp cho họ, mà chỉ chuyên tâm gấp rút lo cho những loài vật chẳng liên quan gì đến ta, như vậy chẳng phải là đã đảo ngược lấy nhẹ làm nặng, bỏ việc gấp mà làm việc hoãn đó sao?”

Đáp rằng: “Nói như vậy là vì chưa rõ biết được nguyên nhân vì sao đức Như Lai dạy người phải giữ giới không giết hại, thực hành phóng sinh. Người với muôn vật tuy [hình dạng] khác nhau, nhưng tánh Phật vốn đồng như nhau. Những chúng sinh kia do tạo nghiệp xấu ác nên nay phải luân chuyển trong loài cầm thú, chúng ta nhờ có nghiệp lành đã tạo nên may mắn được sinh làm người, nếu không biết khởi lòng lân mẫn xót thương muôn vật, lại buông thả theo thế tục mà ăn nuốt xương thịt chúng sinh, thì một mai khi phước lành đã hết, nghiệp ác của những chúng sinh [bị ta ăn thịt] cũng hết, ắt khó lòng tránh khỏi phải đối mặt đền trả, chịu giết hại và bị ăn nuốt lại.

“Nên biết, nạn binh đao tai kiếp vốn đều do nghiệp giết hại [của chúng sinh] chiêu cảm mà có. Nếu không có nghiệp giết hại, cho dù tự thân có gặp phải bọn giặc cướp, ắt chúng cũng khởi tâm lành mà không giết hại ta. Hơn nữa, những nạn khổ như ôn dịch, lũ lụt, lửa cháy hoặc những tai nạn bất ngờ đều rất ít xảy ra với những người giữ giới không giết hại, thực hành phóng sinh. Cho nên biết rằng, việc bảo vệ sự sống của chúng sinh vốn cũng là bảo vệ chính mình. Người giữ giới không giết hại thì bản thân không bị chư thiên giết hại, không bị quỷ thần giết hại, không bị giặc cướp giết hại, cũng không bị giết hại bởi sự báo oán qua lại trong tương lai.

“Những người cô độc, những kẻ khốn cùng, nghèo đói, tất nhiên cũng nên tùy sức mình mà chu cấp, giúp đỡ, có lẽ nào những người giữ giới không giết hại, thực hành phóng sinh thì lại không làm những việc tạo công đức như thế hay sao? Nhưng cho dù những người cô độc đơn chiếc thật hết sức đáng thương, họ cũng chưa đến nỗi bị dồn vào chỗ chết. Còn những con vật kia nếu không có người bỏ tiền cứu gấp, ắt phải lập tức chịu lên dao thớt, bị nấu nướng đưa vào bụng người.”

3 loại phước trong cuộc sống

1- Phước Vật : Là sự chia sẻ vật chất cho người khác theo khả năng. Phước vật mà cao nhất là nhắm đến đối tượng tập thể, đặc biệt là tứ phương tăng. Cúng ít hay nhiều không quan trọng bằng việc nghĩ đến tăng chúng mười phương sẽ sử dụng nó. Làm gì cũng nghĩ đến vô lượng đối tượng đó là tứ phương tăng.

2- Phước Đức : Là những công đức đem lại cho ta điều kiện sống và làm việc nói chung như sức khỏe, nhan sắc, uy tín, quyền lực, lòng trung thành của thuộc hạ .v…v. Để có được những thứ này ta phải tạo vô lượng công đức. Nhưng có một thứ công phu tuy đơn giản, nhưng có thể bao trùm cái gọi là vô lượng công đức ấy đó chính là tu tập 4 pháp : Từ, Bi, Hỷ, Xả.

3- Phước Trí : Là tất cả những công đức, có liên quan đến việc phát triển xây dựng khả năng nhận thức của mình và người như học đạo, hành đạo, mở rộng kiến thức đạo đời nhắm vào những mục đích cao đẹp. Con đường tốt nhất để vun bồi phước trí là học giáo lý A-Tỳ-Đàm. Bốn pháp chân đế là tâm, tâm sở, sắc pháp, Niết-bàn và tu tập Tứ Niệm Xứ.