Thứ Bảy, Tháng Năm 21, 2022
HomeTâm linh - Tín ngưỡngĐạo PhậtQuả báo khẩu nghiệp và lời cha dặn về cuộc sống này

Quả báo khẩu nghiệp và lời cha dặn về cuộc sống này

Quả báo khẩu nghiệp và lời cha dặn về cuộc sống này

Quả báo khẩu nghiệp và lời cha dặn về cuộc sống này

Quả báo khẩu nghiệp là gì

“Kinh Hộ Khẩu” ghi: “Có một ngạ quỷ thân hình xấu ác, nhìn là nổi ốc, ai cũng kinh sợ. Thân phát lửa dữ. Miệng đầy sâu dòi lúc nhúc, cả thân đầy máu mủ tanh hôi, mùi thối bay nồng, không ai dám đến gần. Miệng khạc ra lửa, thân bị lửa đốt, cất tiếng kêu khóc, rảo chạy cùng khắp.

Lúc đó ngài Mãn Túc La hán hỏi Ngạ quỷ:

Xưa kia ngươi tạo tội gì mà nay phải chịu khổ như thế?

Ngạ quỷ đáp:

– Kiếp xưa tôi từng làm sa môn, chẳng giữ oai nghi, nói năng thô ác, sống tham lam, keo xan không biết cho ra.

Hễ thấy người giữ giới tinh tấn thì mắng nhiếc, mạ nhục, ác kiến liếc nguýt, còn ỷ mình giàu mạnh, cho là sống lâu không chết nên tạo ra vô lượng tội ác. Bây giờ nhớ lại, có hối cũng chẳng thể cứu chuộc lỗi lầm xưa. Vì vậy, thà là cam tâm chịu khổ tự cầm dao bén cắt lưỡi mình kiếp này sang kiếp khác, chứ tuyệt đối không nên thốt lời phỉ báng việc lành của người!

Mong ngài trở về cõi Ta bà, kể lại quả báo và tình trạng ghê khiếp của tôi để răn dạy chư tu sĩ và các Phật tử, cảnh báo họ phải cẩn thận giữ khẩu đức, chớ tùy tiện buông lời nói ác. Dù thấy người giữ giới hay không cũng chỉ nên nói đức tốt của người.

Tôi làm quỷ đói đã mấy ngàn kiếp, ngày đêm chịu đủ đau khổ. Thọ hết quả báo này thì phải vào địa ngục.

Ngạ quỷ nói xong thì bật khóc to, ngã nhào xuống đất như Thái Sơn đổ.

********************************

Ngày nay đại chúng nghe kinh dạy như vậy, rất là đáng sợ.

Chỉ vì lỗi của miệng mà mang tội nhiều kiếp, huống chi là còn bao nhiêu tội ác khác nữa? Xả thân thọ thân không ngừng chịu khổ, đều do nghiệp ác của mình đã tạo. Nếu không gây nhân thì đâu phải chịu quả. Đã gieo nhân quyết định phải gặt quả. Chưa từng thấy ai tu hành buông lung, lười biếng mà được giải thoát. Trái lại, người hay tinh tấn cẩn trọng tu hành, được phước đức vô lượng.

Đại chúng nên biết hổ thẹn, tịnh hóa thân tâm, sám hối lỗi cũ. Tội xưa hết rồi, không gây thêm tội mới nữa thì được chư Phật khen ngợi.

Từ nay trở đi, nếu thấy người làm thiện, chớ bàn tán phê bình thành bại, lâu mau. Dầu họ chỉ làm lành trong một niệm, một giờ, một khắc, một ngày, một tháng, nửa năm hay một năm thì vẫn tốt hơn là không làm.

Vì vậy kinh Pháp Hoa dạy: “Nếu có người tâm tán loạn vào trong tháp miếu, niệm một câu Nam mô Phật, thảy đều thành Phật đạo”. Huống chi là người phát tâm rộng lớn, siêng năng tu phước thiện, mà ta không tùy hỷ, thì rất đáng thương.

Chúng con từ vô thỉ đến nay, ắt đã có vô lượng ác tâm cản trở việc lành tốt đẹp của người. Vì sao mà biết? Bởi nếu không nhưvậy, thì cớ sao ngày nay bao việc lành của chúng con đa phần đều gặp khó khăn: Tự thân không giỏi tu Thiền định, trí huệ. Hễ vừa lễ bái chút ít đã than khổ, vừa cầm đến kinh, liền sinh nhàm chán. Cả ngày toàn tạo nghiệp ác, khiến không thể giải thoát.

Lời cha dặn về cuộc sống này

Con ạ !

Sống ở đời, đừng khinh thường bất kỳ ai. Sông có khúc người có lúc, ai lên cao rồi cũng có ngày phải đi xuống. Tiền ngàn bạc vạn cũng không thể tránh lúc mặt trời lặn, vô danh tiểu tốt chưa chắc ngày sau không làm nên nghiệp lớn.

Nên khi gặp người giàu có, đừng đố kị. Gặp kẻ nghèo khó, đừng chê cười.

Gặp người lương thiện, đừng ức hiếp. Gặp kẻ đáng thương, nhớ giúp đỡ.

Gặp người nghĩa khí, cần bảo vệ. Gặp kẻ toan tính, tránh càng xa càng tốt.

Lúc ở trên núi, đừng cười người dưới núi, vì có ngày họ sẽ thay thế ta. Khi ở đỉnh vinh quang, đừng tự phụ, vì khi nhiều người đã thành công, ta vẫn đang cặm cụi phấn đấu.

Làm người nên khiêm tốn, làm việc phải biết đặt vị trí mình vào người khác để nghĩ.

Dù con lợi hại đến đâu, chưa chắc giữ được người cần giữ.

Dù con nhiều tiền thế nào, chưa chắc mọi người đều yêu mến.

Con có năng lực ra sao, chưa chắc mọi người đều khâm phục.

Con thấy mình rất quan trọng, cũng chưa chắc mọi người sẽ chào đón.

Dù có địa vị cao, nhiều mối quan hệ, hay ăn nói khéo léo thế nào, cũng chưa chắc tất cả đều muốn làm quen.

Đường đời còn rất dài, ngày sau chưa biết ai hơn ai, nên đừng quá tự phụ.

Cuộc sống không có ai là dễ dàng, cười người cũng như cười mình, tôn trọng người khác cũng là tôn trọng chính mình.

Bất luận thế giới có thay đổi thế nào, người khác đối xử với con ra sao, cũng đừng bao giờ quên: Không xem thường bất kỳ ai, nhất định phải khiêm nhường, nhất định phải lương thiện…!!!