Thứ tự các giá hầu đồng, nghi thức hầu đồng

Thứ tự các giá hầu đồng, nghi thức hầu đồng

Thứ tự các giá hầu đồng, nghi thức hầu đồng (Dòng đồng Tiên Hương – Hồng Hà Bảo Điện) Các con có nhiều người ra làm...
Tân Đồng Ý muốn. Hãy cẩn thận

Tân Đồng & Ý muốn. Hãy cẩn thận

Tân Đồng & Ý muốn. Hãy cẩn thận Họa phúc vô môn Duy nhân tự triệu Người ta có nói: “Trọng Thầy mới được làm thầy” Bây giờ...
Tâm linh Việt sẽ về đâu

Tâm linh Việt sẽ về đâu?

Tâm linh Việt sẽ về đâu? Nhớ lại, lúc bao cấp mấy hỏi có mấy người thờ Thánh và theo đạo Thánh? Do bài trừ mê...
Tại sao khăn phủ diện màu đỏ khi hầu đồng

Tại sao khăn phủ diện màu đỏ khi hầu đồng

Tại sao khăn phủ diện màu đỏ khi hầu đồng Trăm tộc Bách Việt từ phía Nam sông Hoàng Hà và Dương Tử đổ lại...
Tại sao đồng bóng, con đồng lại luôn khổ

Tại sao đồng bóng, con đồng lại luôn khổ?

Tại sao đồng bóng, con đồng lại luôn khổ? Con đồng thì cũng là người. Ai chả mong bản thân cùng gia đình được yên...
Những giai đoạn chững của con đồng

Những giai đoạn chững của con đồng

Những giai đoạn chững của con đồng Thưa thầy, Con nay đã tạ tam niên đồng nhân, được thầy dạy dỗ chỉ bảo rất nhiều từ...
Tại sao con đồng đã hết cơ lại bị cơ hành lại

Tại sao con đồng đã “hết cơ” lại bị cơ hành...

Tại sao con đồng đã “hết cơ” lại bị cơ hành lại? Thưa thầy, Nhiều người trước khi ra đồng bị cơ hành, sau khi ra...
Ngày Tết Đồng Thầy, Lễ nghĩa của Đạo Mẫu

Ngày Tết Đồng Thầy, Lễ nghĩa của Đạo Mẫu

Ngày Tết Đồng Thầy, Lễ nghĩa của Đạo Mẫu Thưa thầy, gần đây trên các trang mạng xã hội chia sẻ rầm rộ nói về...
Mở canh hầu, mở phủ Dòng đồng Tiên Hương

Mở canh hầu, Nghi thức trình đồng mở phủ Dòng đồng...

Mở canh hầu, Nghi thức trình đồng mở phủ Dòng đồng Tiên Hương ( Áp dụng cho con nhang Hồng Hà Bảo Điện) Trước khi chuẩn...
văn đệ nhị vương cô 1

Văn đệ nhị vương cô

Văn đệ nhị vương cô Trên Non Đảo đùng đùng gió cuộn Đỉnh Dược Sơn cuồn cuồn mây lồng Lâu đài càn vị chính cung Đào tiên đua...

Bạn sẽ thích