Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 4, 2022
HomeTâm linh - Tín ngưỡngĐạo MẫuThánh Mẫu Liễu Hạnh: Nguyên văn bản sắc phong Mẫu năm 1683

Thánh Mẫu Liễu Hạnh: Nguyên văn bản sắc phong Mẫu năm 1683

Thánh Mẫu Liễu Hạnh: Nguyên văn bản sắc phong Mẫu năm 1683

Thánh Mẫu Liễu Hạnh Nguyên văn bản sắc phong Mẫu năm 1683

Thánh Mẫu Liễu Hạnh ngài là một trong tứ bất tử Việt Nam là Thánh Mẫu thần chủ của đạo Mẫu của người Việt là bậc Mẫu nghi thiên hạ. Giáng sinh năm Thiên Hựu triều Lê đêm rằm tháng 8 năm Đinh tỵ ( 1557 ) vào dòng họ Trần Lê tại làng Kẻ Dầy xã An Thái huyện Thiên Bản phủ Nghĩa Hưng trấn Sơn Nam Hạ nay là thôn Tiên Hương xã Kim Thái huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định. Đã mấy trăm năm nhưng sự anh linh và nhân từ của ngài được nhân dân và nhà nước tôn vinh và phụng thờ khắp mọi nơi trên cả nước và cả ngoài nước. Hôm nay tôi xin đưa ra nguyên văn bản sắc phong đầu tiên của Mẫu năm 1683 lưu giữ ở Phủ Nội thôn Tiên Hương xã Kim Thái cách Phủ Chính Tiên Hương khoảng 200m.

Đạo sắc viết như sau

Nguyên văn:

敕 帝 釋 僊 庭 孕 秀 芳 菲 權 該 六 宮 嬪 娘 變 現 無 穷 睿 智 英 靈 兼 知

山林掌管山精精2 部號曰柳幸鎷鐄 齊家治國護士謹節和美端莊公

主. 派 [出] 天 潢 道 同 地 厚 柔 儀 內 備 素 敦 端 一 之 資 盛 德 上 洋 凜 發 焄

蒿 之 氣 功 顯 多 相 佑 禮 盍 舉 褒 封. 為 默 相 [勳 王 纘] 嗣 王 基 臨 居 正 府

尊 扶 宗 社 鞏 固 鴻 圖 禮 有 登 秩 應 加 封 可 加 封 帝 釋 [僊] 庭 孕 秀 芳 菲

權 該 六 宮 嬪 娘 變 現 無 穷 睿 [智] 英 靈 兼 知 山 林 掌 管 山 精 精3 部 號 曰

柳幸鎷鐄 [齊] 家治國護士謹節和美端莊光穆仁明純美公主.

故敕.

[正和四]

4年閏六月二十四日.

Phiên âm:

Sắc Đế Thích Tiên Đình Dựng Tú Phương Phi Quyền Cai Lục Cung Tần

Nương Biến Hiện Vô Cùng Duệ Trí Anh Linh Kiêm Tri Sơn Lâm Chưởng Quản Sơn

Tinh Tinh5

Bộ, hiệu viết Liễu Hạnh Mã Hoàng Tề Gia Trị Quốc Hộ Sĩ Cẩn Tiết Hòa

Mỹ Đoan Trang Công chúa. Phái [xuất] thiên hoàng, đạo đồng địa hậu, nhu nghi nội

bị, tố đôn đoan nhất chi tư, thịnh đức thượng dương, lẫm phát huân hao chi khí, công

hiển đa tương hựu, lễ hạp cử bao phong. Vi mặc tương [huân vương toản] tự vương

cơ, lâm cư chính phủ, tôn phù tông xã, củng cố hồng đồ, lễ hữu đăng trật, ứng gia

phong khả gia phong Đế Thích [Tiên] Đình Dựng Tú Phương Phi Quyền Cai Lục

Cung Tần Nương Biến Hiện Vô Cùng [Duệ] Trí Anh Linh Kiêm Tri Sơn Lâm

Chưởng Quản Sơn Tinh Tinh6

Bộ, hiệu viết Liễu Hạnh Mã Hoàng [Tề] Gia Trị Quốc

Hộ Sĩ Cẩn Tiết Hòa Mỹ Đoan Trang Quang Mục Nhân Minh Thuần Mỹ Công chúa.

Cố sắc.

Chính Hòa tứ niên nhuận lục nguyệt nhị thập tứ nhật (ngày 24 tháng 6 nhuận năm Chính Hòa thứ 4- 1683)

Nguồn: Facebook Phủ Nội Phủ Dầy