Theo dõi Cookie khách truy cập qua Google Tag Manager

0
150
30 theo doi cookie qua gtm

Cookies là một phần quan trọng của web.  Chúng giúp giữ lại dữ liệu trong suốt lượt truy cập của người dùng trên trang web, do đó, một cách tự nhiên, chúng cũng là một thành phần quan trọng trong việc phân tích dữ liệu người dùng truy cập website.

Theo mặc định, Google Analytics và các công cụ phân tích khác sử dụng cookie để theo dõi hành vi của người dùng trên trang web của bạn. Tuy nhiên, Google Analytics không thể theo dõi được hành trình Cookie xem trang A, đến trang B, trang C, sau đó quay lại trang A…

Đến đây, chắc hẳn bạn sẽ đặt câu hỏi. Vậy làm thế nào để theo dõi được. Bạn hoàn toàn có thể theo dõi được cookie, đọc được cookie, xóa cookie.

Nhưng điều này không phải là vấn đề vì bạn có thể sử dụng Trình quản lý thẻ Google tag manager để đặt và truy xuất dữ liệu từ cookie theo cách khá dễ dàng. Trong bài đăng này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách dễ dàng sử dụng cookie với Trình quản lý thẻ Google tag manager và đưa tính năng theo dõi web của bạn lên cấp độ tiếp theo.

Điều gì xảy ra nếu tôi cần kích hoạt một Cửa sổ popup được mở lên nếu khách truy cập ban đầu truy cập vào trang web của bạn từ Adwords VÀ đã xem 5 trang? Tuyệt vời, chúng ta có thể làm được điều đó

Tại sao bạn cần quan tâm tới Cookie

Bằng cách cài đặt và đọc cookie bằng Trình quản lý thẻ Google tag manager, bạn có thể bắt đầu tạo các trình kích hoạt chẳng hạn như:

 • Một khách truy cập đã xem 5 trang. Hãy cho anh ấy thấy thấy popup với một lời đề nghị đặc biệt!
 • Khách truy cập thực sự là người dùng trong SaaS (Phần mềm dưới dạng dịch vụ) của bạn nhưng hiện đang duyệt mà không đăng nhập. Tuy nhiên, anh ấy / cô ấy vẫn có một cookie với giá trị đã được đăng kýUser = true, có thể được sử dụng làm điều kiện cho trình kích hoạt của bạn.
 • Một khách truy cập đã đến trên trang web của bạn thông qua một liên kết. Với mỗi lượt xem trang, bạn có thể giữ ID liên kết trong cookie của khách truy cập.
 • Bạn có một trang giá khuyến mại với chiếc máy tính? Hãy đính kèm kết quả (giá) của máy tính cho khách truy cập cụ thể đó. Bằng cách này, bạn sẽ thấy khách truy cập với các phạm vi giá khác nhau đang hoạt động như thế nào trên trang web của bạn.

Vậy kế hoạch là gì?

 1. Đầu tiên, Ai sẽ đặt cookie theo dõi. Đó có thể là bạn (với sự trợ giúp của Trình quản lý thẻ Google tag manager) hoặc kỹ thuật website
 2. Sau đó, bạn cần tạo biến cookie của bên thứ 1 trong GTM. Nó sẽ tìm kiếm một cookie với một tên cụ thể và làm cho giá trị của nó có sẵn trong lớp dữ liệu. Bạn cũng sẽ có thể thấy nó trong chế độ Xem trước và Gỡ lỗi của Trình quản lý thẻ Google tag manager .
 3. Tạo một kích hoạt trong đó điều kiện liên quan đến biến cookie của bên thứ nhất vừa tạo..
 4. Tạo một thẻ và gắn trình kích hoạt đã tạo
 5. Lưu lại và kiểm tra

Đặt cookie với Trình quản lý thẻ Google tag manager

Để đặt cookie, bạn sẽ cần tạo thẻ HTML tùy chỉnh. Nó chứa mã Javascript xác định tên cookie, thời gian hết hạn của cookie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

<script>

 

var cookieName = “visitorFromAdwords”; // Name of your cookie

var cookieValue = “true”; // Value of your cookie

var expirationTime = 2592000; // One month in seconds

expirationTime = expirationTime * 1000; // Converts expirationtime to milliseconds

var date = new Date();

var dateTimeNow = date.getTime();

 

date.setTime(dateTimeNow + expirationTime); // Sets expiration time (Time now + one month)

var date = date.toUTCString(); // Converts milliseconds to UTC time string

document.cookie = cookieName+”=”+cookieValue+”; expires=”+date+”; path=/; domain=.” + location.hostname.replace(/^www\./i, “”); // Sets cookie for all subdomains

 

</script>

Trong đoạn script trên, có ba biến bạn nên chỉnh sửa:

 • cookieName – bạn nên cung cấp cho nó một tiêu đề có ý nghĩa, ví dụ visitorFromAdwords , affiliateID , pageviewCount vv
 • cookieValue – Trong trường hợp của  visitorFromAdwords, các giá trị có thể có thể  đúng hoặc  sai. affiliateID giá trị cookie có thể là 2385437 , và cookie của pageviewCount là số trang cần đếm (Như 5 trang)
 • expiredTime xác định khi cookie hết hạn. 2592000  là 30 ngày được chuyển đổi thành giây (30 ngày * 24 giờ * 60 phút * 60 giây * 1000 giây). Nếu bạn muốn cookie hết hạn sau khi phiên kết thúc (khi cửa sổ trình duyệt bị đóng), thì hãy xóa  hết hạn = thời gian + expiresTime + thép; từ cuối kịch bản. Hãy nhớ rằng, Google Chrome vẫn chạy trong nền khi bạn đóng cửa sổ trình duyệt, do đó, cookie sẽ trực tiếp sống lâu hơn.

Bây giờ, bạn cần quyết định khi nào bạn muốn đặt cookie đó. Liệu bộ cài đặt này có nên kích hoạt tập lệnh cookie hay không khi URL chứa  ? Gclid = (có nghĩa là khách truy cập đã đến qua chiến dịch Adwords)?

Giả sử, chúng tôi muốn đặt cookie cho những khách truy cập, những người đã tìm thấy trang web của chúng tôi thông qua Google Adwords. Trong trường hợp đó, chúng ta cần tạo một kích hoạt với các cài đặt sau.

30 theo doi cookie truy cap website

Khi một người click vào bất kỳ quảng cáo Google nào, một URL đích chứa? Gclid = XXXXXX. Sẽ được lưu lại Cookie đó.

Kiểm tra cookie

Sau khi bạn tạo thẻ HTML tùy chỉnh với tập lệnh cài đặt cookie và trình kích hoạt của nó, điều tiếp theo bạn nên làm là kiểm tra việc thực hiện với chế độ Xem trước và Gỡ lỗi. Đảm bảo rằng thẻ kích hoạt khi URL chứa ? Gclid =

Bây giờ, hãy kiểm tra xem một cookie có được đặt chính xác không. Có hai cách chính để kiểm tra cookie – tính năng tích hợp sẵn của trình duyệt (công cụ dành cho nhà phát triển) hoặc plugin.

Cá nhân, tôi đang sử dụng plugin Chrome có tên Edit ThisCookie . Tiện ích mở rộng thực sự đơn giản và trực quan cho phép tôi nhanh chóng kiểm tra xem cookie nào đang được sử dụng và chúng chứa dữ liệu gì.

Nếu bạn chưa cài đặt, hãy tải xuống tại đây . Nếu bạn đang sử dụng một trình duyệt khác, đây là một số plugin tương tự:

Dù sao đi nữa, hãy quay trở lại Edit ThisCookie. Khi bạn đã cài đặt tiện ích mở rộng này, biểu tượng cookie sẽ xuất hiện bên cạnh biểu tượng Menu (trong Chrome).

Truy cập trang web mà bạn hiện đang làm việc, nhấp vào biểu tượng Edit ThisCookie và bạn sẽ thấy danh sách mở rộng của tất cả các cookie hiện đang được sử dụng trên trang web đó. Tìm cookie có tên là visitorFromAdwords . Đoạn dữ liệu nhỏ này sẽ giúp chúng ta thực hiện phép thuật trong các chương tiếp theo của bài viết này.

Đọc cookie

Bây giờ, chúng ta cần phải kết nối cho người quản lý thẻ Google của Google đọc cookie và làm cho nó có sẵn dưới dạng một biến. Chuyển đến tài khoản GTM của bạn, mở danh sách Biến và tạo biến do người dùng xác định mới với các cài đặt sau:

Biến này tìm kiếm cookie với tiêu đề  visitorFromAdwords . Nếu nó phát hiện ra một, GTM sẽ đọc giá trị của nó và làm cho nó có sẵn trong  tab Biến của bảng điều khiển Xem trước và Gỡ lỗi.

Điều này cho phép bạn sử dụng  biến visitorFromAdwords trong bất kỳ thẻ GTM hoặc trình kích hoạt nào, như trong ví dụ dưới đây:

Hãy xem số lượt xem trang

Trước hết, bạn sẽ cần tạo một thẻ HTML tùy chỉnh, tính số lượt xem trang. Mỗi khi một trang làm mới, tập lệnh này sẽ tìm kiếm số lần xem trang cookie  và tăng giá trị của nó lên 1.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

<script>function setCookie(name, value, expires) {

var cookie = name + “=” + value + “; path=/; domain=.” + location.hostname.replace(/^www\./i, “”);

 

if (typeof expires !== “undefined”) {

var now = new Date();

now.setTime(now.getTime() + expires * 24 * 60 * 60 * 1000);

cookie += “; expires=” + now.toUTCString();

}

 

document.cookie = cookie;

}

 

function getCookie(name) {

var cookies = document.cookie.split(“;”),

toReturn;

 

for (var i = 0; i < cookies.length; i++) {

var cookie = cookies[i].trim();

if (cookie.indexOf(name + “=”) === 0) {

toReturn = cookie.substring((name + “=”).length, cookie.length);

}

}

 

return toReturn;

}

 

(function() {

var pageviewCount = getCookie(“pageviewCount”);

 

if (typeof pageviewCount === “undefined”) {

pageviewCount = 1;

} else {

pageviewCount++;

}

 

setCookie(“pageviewCount”, pageviewCount, 30);

 

})();

</script>

Cookie (được đặt bởi Javascript này) sẽ hết hạn sau 30 ngày. Bạn có thể dễ dàng thay đổi thời lượng của nó bằng cách chỉnh sửa  setCookie (Trang pageviewCount trực tiếp, pageviewCount, 30).

Đặt HTML tùy chỉnh này để kích hoạt trên tất cả các trang. Làm mới chế độ Xem trước và Gỡ lỗi, mở plugin Edit ThisCookie và kiểm tra xem cookie đã được lưu thành công chưa. Bây giờ, làm mới trang. Giá trị của cookie sẽ tăng lên 2.

Nếu bạn muốn cookie này có giá trị trong phiên truy cập, bạn có thể sử dụng đoạn <Script> ở phía dưới. Hãy nhớ rằng Chrome xử lý cookie khác một chút (so với các trình duyệt khác). Ngay cả khi bạn đóng tab hoặc cửa sổ, Chrome vẫn có thể tiếp tục chạy trong nền, do đó cookie phiên có thể vẫn hợp lệ.

JavaScript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

<script>function setCookie(name, value) {

var cookie = name + “=” + value + “; path=/; domain=.” + location.hostname.replace(/^www\./i, “”);

 

document.cookie = cookie;

}

 

function getCookie(name) {

var cookies = document.cookie.split(“;”),

toReturn;

 

for (var i = 0; i < cookies.length; i++) {

var cookie = cookies[i].trim();

if (cookie.indexOf(name + “=”) === 0) {

toReturn = cookie.substring((name + “=”).length, cookie.length);

}

}

 

return toReturn;

}

 

(function() {

var pageviewCount = getCookie(“pageviewCount”);

 

if (typeof pageviewCount === “undefined”) {

pageviewCount = 1;

} else {

pageviewCount++;

}

 

setCookie(“pageviewCount”, pageviewCount);

 

})();

</script>

 

Biến cookie và kích hoạt trong Trình quản lý thẻ Google tag manager

Chúng ta sẽ có biến  pageviewCount cookie, bây giờ sẽ khai báo với  Google quản lý thẻ đọc cookie và làm cho nó có sẵn như là một biến. Chuyển đến tài khoản GTM của bạn và mở danh sách Biến. Tạo một biến do người dùng xác định mới với các cài đặt sau:

Tiếp theo, đi tới Kích hoạt và tạo trình kích hoạt chế độ xem Trang mới với các cài đặt sau:

Kích hoạt này sẽ kích hoạt khi giá trị của cookie lớn hơn hoặc bằng 3.

Tuyệt phải không bạn! Bây giờ bạn có thể chỉ định kích hoạt này cho bất kỳ thẻ nào bạn muốn, cho dù đó là thẻ sự kiện bật lên hoặc Google Analytics, hoặc bất cứ điều gì. Đó là tùy theo trí tưởng tượng của bạn.

Xóa cookie

Nếu bạn muốn xóa một cookie của bên thứ nhất cụ thể, bạn cần đặt thời gian hết hạn, ví dụ: ngày 1 tháng 1 năm 1970. Cookie như vậy không thể tồn tại, do đó, chúng ngay lập tức hết hạn.

Đây là tập lệnh mà bạn nên sử dụng:

JavaScript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<script>

function delete_cookie(name) {

var expires = new Date(0).toUTCString();

var domain = location.hostname.replace(/^www\./i, “”);

document.cookie = name + “=; expires=” + expires + “; path=/; domain=.” + domain;

}

 

delete_cookie(“yourCookieName”); // REPLACE yourCookieName WITH THE NAME OF THE COOKIE YOU WANT TO DELETE

</script>

Trong dòng thứ 8 của mã, thay đổi  yourCookieName bằng tên của cookie bạn muốn xóa. Mã này cũng nên được triển khai thông qua thẻ HTML tùy chỉnh GTM và được kích hoạt bất cứ khi nào bạn cần xóa cookie (ví dụ: sau khi chuyển đổi, từ chối hoặc một cái gì khác).

Thêm vài ý tưởng

Nếu bạn vẫn không biết cách tận dụng cookie cho công việc marketing, thì bạn nên cân nhắc và hãy xem một vài ý tưởng có thể sử dụng, giúp bạn có thể thay đổi và ứng dụng Cookie trong marketing

 • Nếu bạn chạy một chương trình liên kết, bạn đã biết rằng khách truy cập đến trang web của bạn thông qua các liên kết (có chứa ID liên kết duy nhất). Bạn có thể tìm nạp dữ liệu đó từ URL , đặt nó dưới dạng cookie và gửi tới Google Analytics dưới dạng Thứ nguyên tùy chỉnh. Bằng cách này, bạn sẽ thấy lưu lượng truy cập liên kết tốt / xấu như thế nào. Ngoài ra, bạn có thể xác định đối tác liên kết nào đang thúc đẩy lưu lượng truy cập hấp dẫn nhất.
 • Nếu một người đã mua hàng trên trang web của bạn, hãy lưu thực tế này dưới dạng cookie. Sau đó, tạo trình kích hoạt số lần xem trang chặn cửa sổ bật lên (không liên quan đến người mua gần đây).
 • Nếu bạn điều hành một doanh nghiệp SaaS, hãy yêu cầu các nhà phát triển đặt nhiều dữ liệu khác nhau về người dùng thành cookie. Ngay cả khi người dùng đã đăng xuất, bạn vẫn có thể xác định anh ấy / cô ấy truy cập trang web / blog / v.v. và gửi dữ liệu đó tới Google Analytics dưới dạng thứ nguyên tùy chỉnh .

Không phải tất cả cookie của bên thứ 1 có thể được đọc bằng Trình quản lý thẻ Google tag manager

Trong thực tế, điều này không chỉ áp dụng cho GTM mà còn cho JavaScript phía máy khách nói chung. Nếu bạn đã quen thuộc với cookie, bạn biết rằng tất cả các cookie (được đặt trên trang đó) có thể được nhìn thấy bằng cách truy cập các công cụ dành cho nhà phát triển của trình duyệt của bạn. Do đó, tôi đang sử dụng Chrome, đường dẫn đầy đủ đến phần đó là Menu của Chrome> Công cụ khác> Công cụ dành cho nhà phát triển> Ứng dụng> Cookie.

Sau đó chọn tên miền của bạn. Bạn sẽ thấy một cái gì đó như thế này:

Đó là những cookie của bên thứ 1 mà bạn có khả năng có thể sử dụng trong Trình quản lý thẻ Google tag manager. Các tập lệnh khác nhau và chức năng khác trên trang web của bạn đặt các cookie đó cho trình duyệt của khách truy cập của bạn. Tuy nhiên, không phải tất cả chúng đều có thể được truy cập bằng JavaScript trong trình duyệt của bạn (bao gồm GTM).

Nếu cookie có hộp tùy chọn trong các cột HTTP hoặc Bảo mật, GTM sẽ không thể truy cập giá trị của nó. Điều này có nghĩa là một biến cookie của bên thứ nhất sẽ trả về  không xác định.

Kết luận

Thật tuyệt phải không bạn, qua GTM bạn thể theo dõi được cookie chi tiết có hành động nhất định như mua hàng, đăng nhập, đăng ký. Bạn theo dõi cookie, bạn sẽ biết rặng họ mua hàng và có thể quay lại web vào thời điểm nào. Biết được cookie đọc số trang web hay có tương tác trên web.

 

LEAVE A REPLY