Thư viện mẫu thẻ Google tag manager từ Google

0
360
google tag manager

Dễ dàng cài đặt các công cụ của bên thứ 3 khác nhau bằng cách sử dụng các mẫu thẻ tích hợp từ thư viện viện của Google

Goolgle liệt kê các loại mẫu thẻ được hỗ trợ bởi Trình quản lý thẻ của Google. Ngoài các thẻ được hỗ trợ nguyên bản này, bạn có thể tìm thấy các mẫu thẻ và biến được duy trì bởi các bên thứ 3 trong Thư viện mẫu cộng đồng và bạn có thể tạo và chia sẻ các thẻ của riêng mình với các mẫu tùy chỉnh .

 

Tag Template Web                         AMP                        Android & iOS
(Firebase containers)
Android & iOS
(Legacy containers)
AB Tasty      
AdAdvisor      
adjust*      
Adobe Analytics      
Adometry      
AdRoll      
AppsFlyer*      
AT Internet      
AWIN      
Bizrate Insights      
Burt      
Chartbeat      
ClickTale      
Clicky      
comScore    
Crazy Egg      
Conversant      
Criteo      
Custom HTML      
Custom Image
Cxense      
DistroScale      
dstillery      
Eulerian Technologies      
Firebase Analytics      
Floodlight
Function Call    
FoxMetrics      
Google Ads
Google Analytics
Google Consumer Surveys      
Google Optimize      
Hotjar      
Infinity      
Intent Media      
K50      
Kochava      
Salesforce DMP (Krux)      
LeadLab by wiredminds      
LinkedIn    
LinkPulse      
Lytics      
Marin      
Médiamétrie      
Microsoft Bing Ads      
Mouseflow      
mParticle      
Nielsen      
Neustar      
Nudge      
Oktopost      
Optimise Media      
ÖWA      
OwnerListens      
Parse.ly      
Perfect Audience Pixel      
Personali      
Piano      
Pinterest      
Placed Inc.      
Pulse Insights      
Quantcast    
Quora Pixel      
Rawsoft      
SaleCycle      
SearchForce      
Segment      
Shareaholic      
SimpleReach      
Singular      
Snowplow      
Survicate      
TradeDoubler      
Tune*      
Turn      
Twitter      
UpSellIt      
Ve Interactive      
VisualDNA      
Webtrekk      
Xtremepush      
Yieldify      

 

LEAVE A REPLY