Thứ Tư, Tháng Mười Hai 7, 2022
HomeTâm linh - Tín ngưỡngCung văn đạo mẫuVăn Cô Đệ Nhất - Hát văn Cô Đệ Nhất thượng thiên

Văn Cô Đệ Nhất – Hát văn Cô Đệ Nhất thượng thiên

Văn Cô Đệ Nhất – Hát văn Cô Đệ Nhất thượng thiên

Văn Cô Đệ Nhất - Hát văn Cô Đệ Nhất thượng thiên

Gió đưa nhang xa ngát lừng

Thỉnh mời cô Nhất giáng chưng Nam thành

Hải Phòng Hà Nội Bắc Ninh

Nội thành ngoại phố một mình rong chơi

Chơi thôi cô lại tái hồi

Nghệ An ,Hà Tĩnh là nơi đi về

Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên

Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hoà

Bình Định, Gia Định bao xa

Khi chơi Ba Dội lúc ra Chiêm Thành

Dạo chơi các tỉnh nức danh

Trở về tới đất tỉnh Thanh ngự đồng

Nhận đồng má phấn lưng ong

Cô Nhất chấm đồng tiến Mẫu Sòng Sơn

Phép cô lục trí ai hơn

Quyền cô cai quản giang sơn thủy tề

Khăn đào áo thắm phủ phê

Nhân gian nhỡn nhục biết chi chăng là

Chấm đồng bắt lính không tha

Thuốc thang chẳng đỡ bệnh đà trơ trơ

Bệnh làm nóng tựa lửa hơ

Năm canh luống những nói mơ sự đồng

Duyên căn mệnh số long đong

Tấc gan xao xuyến nỗi lòng đầy vơi

Xưa kia chẳng biết mệnh trời

Nay Cô ra phép ra nhời nhủ khuyên

Cô về phán hiệu bảo tên

Phán rằng Cô nhất Thượng Thiên chấm đồng

Ba hồn cô bắt đi rong

Tàn nhang nước thải mát lòng bằng tiên

Lễ cô những bạc cùng tiền

Tam sinh lễ tạ thánh tiên bơ tòa

Dâng Cô một cỗ hài hoa

Khăn hồng ba thước lược ngà một đôi

Thanh nhàn giá ngự đồng chơi

Cưỡi đạp gió thảnh thơi đi về

Sơn lâm rừng suối sơn khê

Khi chơi Phong Mục,Đồi Chè,Ba Bông

Khi chơi dạo cảnh Đền Rồng

Lúc về Phủ Bóng, Công Đồng ,Tiên Hương

Kinh đô cảnh đẹp lạ nhường

Cô đà dạo khắp bốn phương xa gần

Tiên cô xuất thánh nhập thần

Thay Quyền vương Mẫu cầm cân cõi phàm

Thỉnh cô trắc giáng đàn tràng

Khuông phù đệ tử an khang thọ trường