Thứ Tư, Tháng Mười Một 30, 2022
HomeTâm linh - Tín ngưỡngCung văn đạo mẫuVân Hương Thánh Mẫu Liễu Hạnh

Vân Hương Thánh Mẫu Liễu Hạnh

Vân Hương Thánh Mẫu Liễu Hạnh

Bài Giáng bút của Mẫu khuyên dạy , rất thiết thực và vô cùng ý nghĩa, chúng ta cùng chia sẻ giúp cho muôn dân xa gần hiểu sâu sắc về lời khuyên của Mẫu, để mang lại cuộc sống bình yên hạnh phúc ấm no cho mọi người theo lời dạy của Thánh Mẫu.

Vân Hương Thánh Mẫu Liễu Hạnh

Vân Hương Thánh Mẫu

Sắc dạy quần xanh

Mẹ khuyên con con phải làm lành

Để tránh thoát trăm vành tai nạn

Khuyên con mẹ phán con phải nên nghe

Cơn hiểm nguy trời đất chở che

Khi hoạn nạn phật thần ủng hộ

Lưu truyền thiên cổ “ thiện giả thiện lai”

Giữa trần ai cũng như ai

Chia giai cấp vì tài vì đức

Không nên đổ tật chớ có sầu bi

Cuộc phù sinh nào có khác gì

Ai thoát khỏi vận quy vân tán

Giàu trăm ngàn vạn chết khó đem đi

Duy thiện can ác quả tương tuỳ

Con nên phải nghĩ suy cho kỹ

Thi phị phị thi gian trá trá gian

Của bất lương của ấy đừng tham

Điều phi nghĩa điều kia chớ học

Nợ duyên tơ tóc, tình nghĩa xương da

Lo báo đền công đức mẹ cha

Phải trọn vẹn tình ân nghĩa ái

Dại khôn khôn dại hư thiệt thiệt hư

Đức cù lao lòng giữ khư khư

Tình vàng đá thường lo đầy đủ

Trong nhà ngoài chợ cử chỉ đoan trang

Cuộc giao du nên tránh người gian

Khi bàn luận nên bàn việc thiện

Không nên bày chuyện chớ khá thêm lời

Sợ vì ta lá rụng hoa rơi

Hoặc từ đó nhà tan cửa hại

Con lên nghĩ lại ai cũng như mình

Việc của người chớ phách đừng banh

Con tự xét lấy mình con trước

Gặp ai lỡ bước con chớ khinh khi

Cuộc vần xoay giữ thế chắc gì

Bần giữ phú khác gì đám tịch

Những lời công kích câu nói mỉa mai

Con không ưa con chớ nói ai

Con ưng tránh thì người cũng tránh

Con nên tu tỉnh cười nói lựa lời

Khi thoại đàm chớ có nói chơi

Rủi thiệt hại cho người trong cuộc

Nghìn vàng khó chuộc lời đã lỡ lời

Mẹ khuyên con suy nghĩ tới nơi

Đừng tự phụ có tài có đức

Chinh nam phạt bắc hạng võ anh hùng

Khi hết thời trở lại giang sơn

Đem thủ cấp dâng ông đình trưởng

Không nên tư tưởng phú quý phù vân

Giàu thạch sùng tiếng nổi xa gần

Khi hết vận cơ cầu đói khổ

Tục truyền tỏ rõ duy hiếu là hơn

Vua Thuấn xưa cày núi lịch sơn

Vì tận hiếu mà hơn thiên hạ

Nàng bạn ả Tạ tiết rạng ngàn thu

Bà Chiêu Quân vì Hán cống Hồ

Tình chăn gối hằng lo đầy đủ

Quỷ Thần ủng hộ Tiên Thánh phò trì

Ở hồ lâu mà chẳng can gì

Được tiết dạng hồn quy cố thổ

Sử xanh chép rõ phiến Mẫu ngày xưa

Giúp Hàn Gia một bữa cơm trưa

Sau Hàn tướng đền ơn muôn lạng

Hết tình vì bạn Dương Lễ Lưu Bình

Thấy bạn nghèo con chớ nên khinh

Bạn đói rách ấy Mình đói rách

Rèn lòng thanh bạch giữ đạo hiền lương

Con khỏi lo quỷ mỵ vấn vương

Cũng không sợ tà ma gây hại

Gái trai trai gái già trẻ nên nghe

Lời khuyên người Thánh Mẫu châu phê

Rủi bị hại trời che đất đỡ

Nghe lời nên nhớ nhớ phải nên theo

Thời khỏi lo phận đói kiếp nghèo

Thuyền tế độ mẹ sẵn đưa chèo trăm họ

Nguồn: Facebook Phủ Dầy – Nam Định