Thứ Tư, Tháng Mười Hai 7, 2022
HomeTâm linh - Tín ngưỡngĐạo PhậtÝ nghĩa lễ tắm Phật trong ngày Phật Đản

Ý nghĩa lễ tắm Phật trong ngày Phật Đản

Ý nghĩa lễ tắm Phật trong ngày Phật Đản

Ý nghĩa lễ tắm Phật trong ngày Phật Đản

Theo truyền thuyết, khi thái tử Tất Đạt Đa vừa hạ sinh dưới gốc cây vô ưu, trời bổng đổ mưa. Theo quan niệm của người xưa, hiện tượng mưa là do Rồng phun nước. Nên có nhiều tài liệu còn ghi chép: “Chín rồng phun nước trời tuôn mưa”.

Cũng theo truyền thuyết, lúc bấy giờ có hai nguồn nước nóng và lạnh, giao hòa với nhau tạo thành dòng nước ấm, tắm cho Thái tử bước vào trần gian. Trên thực tế, hai dòng nước lạnh và nóng là biểu tượng cho hai thái cực của cuộc đời, đó là hạnh phúc và khổ đau, nụ cười và tiếng khóc, thành công và thất bại.

Ai xuất hiện giữa cuộc đời này cũng đều bị hai thái cực này chi phối, triết học gọi là nhị nguyên. Và để tồn tại, loài người và muôn vật bằng trí khôn vốn có của mình, luôn biết cách trung hòa hai thái cực này, để tạo nên những điều kiện tốt nhất phục vụ cho cuộc sống của mình.

Bài học về Trung đạo, dường như đã được đức Thế Tôn giảng dạy cho loài người ngay từ khi Người vừa xuất hiện.

Theo quan niệm của người Á Đông, đặc biệt là cư dân vùng Ấn độ nắng nóng, mưa là biểu tượng cho sự may mắn, kiết tường. Ý nói sự ra đời của Thái tử Tất Đạt Đa, là một niềm vui lớn cho nhân loại.

Ngày nay, Tăng Ni và Phật tử theo truyền thống Phật giáo Bắc Tông tổ chức kỷ niệm lễ Phật đản, luôn có nghi thức Mộc dục, nghĩa là Tắm Phật, đây là một nghi thức quan trọng trong lễ Phật đản.

Bằng việc múc từng gáo nước thơm, biểu tượng cho đạo đức, thiền định, và trí tuệ do ta huân tu được trong đời này, rưới lên kim thân của sơ sanh bảo tướng, vừa tỏ bày lòng tôn kính vô biên với Ngài, với ý niệm: “Con nguyện dùng tất cả công đức do con tu tạo được, nguyện dâng lên cúng dường đức Thế Tôn”.

Ý nghĩa thứ hai, khi ta dùng gáo nước thơm để tắm tượng Phật sơ sanh, hãy quán chiếu rằng: “Con đang tắm mát cho thân tâm của mình”; trong tâm mỗi người đều có một vị Phật, kinh điển gọi là Giác tánh, là Như Lai tạng, là Phật Tánh. Nhưng vì nhiều đời nhiều kiếp, vô minh phiền não vùi lấp nên đức Phật kia đang bị che khuất.

Nay nhân kỷ niệm ngày Phật đản sanh, ta cũng nguyện làm cho vị Phật trong tâm mình cũng bừng tỉnh và đản sanh. “Phật đản sanh, ta cũng đản sanh”!

Với ý nghĩa đó, khi ta múc gáo nước dội lên kim thân của Sơ sanh bảo tướng, mà thực ra, là đang tắm mát thân tâm của mình, tắm cho vị Phật bên trong mình, để không còn bị che khuất bởi nhiễm ô, phiền não tích tập nhiều đời.

Con nay tắm gội đức Như Lai

Bậc trí trang nghiêm, công đức đầy

Cõi trược chúng sanh lìa uế nhiễm

Trọn nên thân pháp vốn không hai.

Phật không sanh ở Ca-tỳ-la

Cũng chẳng qua đời tại Sa-la

Sống chết thong dong, nào quái ngại

Bậc siêu sanh diệt: Sa-ky-a.

Ta sẽ tuần tự múc 3 gáo nước rưới lên kim thân của bảo tướng sơ sanh và thầm phát nguyện:

Gáo thứ nhất: Con nguyện sẽ ngưng làm các việc ác

Gáo thứ hai: Con nguyện siêng làm các việc lành

Gáo thứ 3: Con nguyện giúp đỡ muôn loài chúng sanh.